Koperta życia

to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Źródło: www.kopertażycia.pl

Jak to działa?

1

Odbierz

Odbierz bezpłatnie „Kopertę Życia” w Urzędzie Gminy i Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej lub u lekarza rodzinnego.

2

Wypełnij

Wypełnij formularz - samodzielnie lub z pomocą lekarza. Jeżeli to możliwe potwierdź zawarte w formularzu informacje u lekarza rodzinnego lub specjalisty.

3

Schowaj w lodówce

„Kopertę Życia” wraz z formularzem SCHOWAJ W LODÓWCE. Dodatkowo umieść dołączony do koperty magnes w widocznym miejscu na lodówce.

4

W razie wypadku

W razie nieszczęśliwego wypadku zawarte w karcie informacje ułatwią prace służb ratowniczych, a postawienie jak najszybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia ma duży wpływ na Twoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Goleniowska Koperta Życia

Goleniowska Koperta Życia to wspólna akcja Gminy Goleniów oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Filii w Goleniowie.
Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych.
Ta koperta może uratować Ci życie!

W zestawie znajdziesz:

Plastikową kopertę oznakowaną naklejką akcji.

Formularz Karty informacyjnej zawierający dane osoby wypełniającej, takie jak dane personalne, PESEL, kontakty do najbliższych, informacje o chorobach przewlekłych, uczuleniach oraz przyjmowanych lekach. Kartę w miarę możliwości należy potwierdzić podpisem lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Ulotkę informacyjną dotyczącą wypełniania karty. Ulotka także zawiera ważne dla naszego bezpieczeństwa informacje.

Ostatnim elementem Koperty Życia jest magnes na lodówkę, który należy umieścić w widocznym miejscu.

Odbierz kopertę

Odbierz kopertę:

Kopertę Życia można bezpłatnie odebrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz u partnerów akcji:

Szpitalne Centrum Medyczne
w Goleniowie

ul. Nowogardzka 2
72-100 Goleniów

tel. 91 466 43 01

www.szpitalgoleniow.pl

NZOZ Profi-Med s.c.

ul. Marii Konopnickiej 10a
72-100 Goleniów

tel. 91 407 12 50

www.profimed.pl

NZOZ Polmed sp. z o.o.

Cnetrum Medyczne
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów

tel. 91 419 15 05

www.cent-med.pl

NZOZ Pielęgniarstwo
Środowiskowo-Rodzinne

Centrum Medyczne - p. 308 (II p.)
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów

tel. 91 418 96 05

www.cent-med.pl

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Filia Goleniów

ul. Nowogardzka 2A
72-100 Goleniów

tel. 91 888 45 41

www.999.szczecin.pl

Kontakt:

Informacje i uwagi: koperta-zycia@goleniow.pl